6.02.2013

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε το πρόγραμμα αναβάθμισης του...

15.10.2010

Η εταιρεία μας ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής μια...

 
 
 
 
 
Σχεδιασμός
 

Ο όμιλος μας τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει το σύστημα παράδοσης έργου με το «κλειδί στο χέρι». Με βάση αυτό το σύστημα και με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον πελάτη οι μηχανικοί της εταιρείας μας αναλαμβάνουν έπειτα από ανάλυση των αναγκών του ενδιαφερόμενου την εξεύρεση κατάλληλου οικοπέδου, την έκδοση των κατάλληλων αδειών το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και την κατασκευή τους έτοιμες να λειτουργήσουν απαλλάσσοντας τον πελάτη από την εύρεση διαφόρων μηχανικών και εργολάβων πετυχαίνοντας μείωση των καθυστερήσεων, ποιότητα στην κατασκευή και εξοικονόμηση χρημάτων.

Η παραγωγή των μεταλλικών τμημάτων των κτιρίων καθοδηγείται από εξελιγμένο σύστημα λογισμικού σχεδίασης και προγραμματισμού της παραγωγής, το οποίο επιτρέπει το σχεδιασμό και την περιγραφή του κάθε δομικού στοιχείου. Με βάση το λογισμικό αυτό δίδεται στην παραγωγή σχέδιο του κάθε στοιχειού με ακρίβεια χιλιοστού των διαστάσεων του, των οπών του, που θα συγκολληθεί , το πάχος της συγκόλλησης, η μεθοδολογία της συγκόλλησης κλπ. Επίσης, εκτός των άλλων παρέχονται πληροφορίες για ελλάτωση της «φύρας» με την παροχή ακριβών οδηγιών από ποια στοιχειά της αποθήκης θα κοπεί το κάθε στοιχείο, καθώς και δυνατότητα nesting, δηλαδή εύρεση του απαιτούμενο πλήθους δοκών σε μήκη εμπορίου των 12 κυρίως, αλλά και των 15 μέτρων που πρέπει να παραγγελθούν.

Όλες αυτές οι πληροφορίες παράγονται αυτόματα, οπότε δεν υπάρχουν ελλείψεις και λάθη που παρατηρούνται κατά την καταμέτρηση από τον άνθρωπο. Επιπλέον, γνωρίζοντας τα ακριβή μήκη και τις ποσότητες και σε συνδυασμό με τον κατάλληλο προγραμματισμό παραγωγής είναι εφικτές οι έγκαιρες και ακριβείς παραγγελίες υλικών για κάθε έργο και η μείωση της αποθηκευμένης πρώτης ύλης

Το κυριότερο όλων, όμως είναι ότι διατηρούνται αρχεία για κάθε κατασκευή με τη μορφή τρισδιάστατου μοντέλου του κτιρίου όπου παρέχονται πληροφορίες για κάθε στοιχείο του κτιρίου σχετικό τις διαστάσεις του, τη μορφή του, της συγκόλλησης του, τις οπές του, με ποια στοιχεία συνδέεται, τα φορτία με τα οποία καταπονείται, οι αναμενόμενες παραμορφώσεις του, η συμπεριφορά του στις αλλαγές της θερμοκρασίας κ.λ.π..

Από τα παραπάνω εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι κατορθώνεται μία βιομηχανοποιημένη προσέγγιση της μεταλλικής κατασκευής με συνεπαγόμενο όφελος τόσο στην ταχύτητα όσο και στο κόστος και την ποιότητα της κατασκευής η οποία ανέρχεται σε πολύ υψηλά επίπεδα

Επίσης το τεχνικό γραφείο της εταιρείας μας διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό για το υπολογισμό και τον σχεδιασμό κτιρίων από λεπτότοιχες στραντζαριστές διατομές ο οποίος είναι ο ιδανικός τρόπος κατασκευής μονώροφων μεταλλικών κτιρίων με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος κατάλληλος για μικρά κτίρια όπως πρατήρια καυσίμων προσδίδοντας στην κατασκευή ελαφρότητα,υψηλή αισθητική και τυποποίηση, ενώ λόγω της μορφής του φέροντα οργανισμού του δίνει ιδανικές επιφάνειες για επενδύσεις όψεων με etalbond υαλοπετάσματα κ.λ.π. μειώνοντας αισθητά το κόστος της υπόβασης.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κάθε έργου παρακολουθείται καθημερινά από μηχανικό του ομίλου η πορεία του με βάση τον χρονικό προγραμματισμό που έχει γίνει και συμφωνηθεί με τον πελάτη πριν την έναρξή του, και γίνονται οι απαραίτητες αναπροσαρμογές και ανακατανομές των πόρων σε περίπτωση που παρατηρούνται καθυστερήσεις. Επίσης ελέγχεται καθημερινά και η ποιότητα των διενεργούμενων εργασιών και κατασκευών ενώ γίνεται και παράδοση μαζί με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή μηχανικό της εργοδότριας εταιρεία των επιμέρους τμημάτων ή ομάδας εργασιών από τα οποία αποτελείται κάθε έργο.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης εξωτερικού φορέα ελέγχου και παρακολούθησης του έργου έπειτα από επιθυμία της εργοδότριας εταιρείας.

Σημαντική εμπειρία πάνω στην κατασκευή και ανακαίνιση πρατηρίων υγρών καυσίμων αποκτήσαμε από την ανάληψη και εκτέλεση του πενταετούς προγράμματος Νέας Εταιρικής Εικόνας που ανέλαβε η εταιρεία μας στη Β. Ελλάδα για την Ε.Κ.Ο. Ε.Λ.Δ.Α. ΑΒΕΕ και η ανάληψη του έργου Brand Remediation για την Shell / Coral ΑΕ.

Ο όμιλος μας με δεδομένη την επιθυμία και επιδίωξη των ιδιοκτητών της για συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη, επενδύει συνεχώς τόσο στις υποδομές της και στον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στα άτομα που την συναπαρτίζουν επιδιώκοντας να είναι πρωτοπόρα στον τομέα της επιδεικνύοντας δυναμική ανάλογη με αυτήν του κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.