6.02.2013

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε το πρόγραμμα αναβάθμισης του...

15.10.2010

Η εταιρεία μας ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής μια...

 
 
 
 
 
Επιμόρφωση
 

Το προσωπικό του ομίλου επιμορφώνεται συνεχώς πάνω στον καινούριο εξοπλισμό που αποκτάμε καθώς και στις τεχνικές που υιοθετούμε, αλλά και στην ασφάλεια τους στο εργασιακό τους χώρο. Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον εξοπλισμό ασφαλείας των εργατοτεχνιτών με τη χρησιμοποίηση ειδικών κρανών, ζωνών, υποδημάτων αντιστατικών κλπ, ενώ ασφαλίζονται σε κάθε έργο τόσο αυτοί όσο και το προσωπικό των υπεργολάβων σε μεγάλη εταιρεία του κλάδου των ασφαλίσεων.