6.02.2013

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε το πρόγραμμα αναβάθμισης του...

15.10.2010

Η εταιρεία μας ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής μια...

 
 
 
 
 
Ανθρώπινο Δυναμικό
 

Το επιστημονικό προσωπικό του ομίλου μας εκτός του ιδρυτή του, το συναπαρτίζουν οι Ευάγγελος και Σπύρος Τσιολάκης, Πολιτικοί Μηχανικοί Α.Π.Θ., οι οποίοι και είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των έργων.

Επίσης ο όμιλος στελεχώνεται με έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό, που αποτελείται από τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων που ασχολούνται με τα παραπάνω αντικείμενα επί σειρά ετών.

Εντός των εγκαταστάσεων μας στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. λειτουργεί ολοκληρωμένο τεχνικό γραφείο το οποίο στελεχώνεται εκτός από τους μηχανικούς της εταιρείας μας, και από εξωτερικούς συνεργάτες μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων όπως τοπογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανολόγους και χημικούς μηχανικούς παρέχοντας όλο το εύρος των υπηρεσιών μηχανικού.

Επίσης δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην αισθητική των κτιρίων που σχεδιάζει και κατασκευάζει δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα (ανάλογα με το ύφος και τον χαρακτήρα του κτιρίου ) στις όψεις του με τη χρήση επενδύσεων αλουμινίου, etalbond, διακοσμητικού τούβλου, υαλοπετασμάτων, μαρμάρου κλπ.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό μας αποτελείται από 16 άτομα μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (συγκολλητές, εφαρμοστές, ηλεκτρολόγοι, οικοδόμοι κλπ ) και αυξάνεται κατά περιόδους ανάλογα με τα έργα που εκτελεί η εταιρεία έχοντας τη δυνατότητα να ανέλθει στα 30 άτομα, πετυχαίνοντας μεγάλο ποσοστό καθετοποίησης και μικρή εξάρτηση από υπεργολάβους.