6.02.2013

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε το πρόγραμμα αναβάθμισης του...

15.10.2010

Η εταιρεία μας ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής μια...

 
 
 
 
 
Ποιοτικός Έλεγχος
 

Ο όμιλος μας εφαρμόζει σύστημα ολικής ποιότητας στον σχεδιασμό και στην παρακολούθηση των έργων και έχει επιτύχει σε μεγάλο βαθμό την καθετοποίηση της παραγωγής ξεκινώντας από την έκδοση των απαραίτητων αδειών μέχρι την παράδοση του έργου έτοιμο προς χρήση.

 

Εφαρμόζουμε σύγχρονες τακτικές management στην παρακολούθηση των έργων και της εταιρείας μας (με σύστημα ERP , και προγράμματα project management) με τις οποίες έχουμε ανά πάσα στιγμή και σε πραγματικό χρόνο τόσο εμείς όσο και ο πελάτης πληροφόρηση για κάθε πτυχή του έργου.

 

Παράλληλα δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ποιότητα κατασκευή εφαρμόζοντας σύστημα ISO 9001 τόσο για το σχεδιασμό όσο και για την κατασκευή καθώς και διενεργούμε διάφορους ελέγχους όπως π.χ. έλεγχος των συγκολλήσεων με ειδικό μηχάνημα U.V. Κ.λ.π.