6.02.2013

Η εταιρεα μας ολοκλρωσε το πργραμμα αναβθμισης του...

15.10.2010

Η εταιρεα μας ξεκνησε τις εργασες κατασκευς μια...

 
 
 
 
 
 

Ο μιλος μας τα τελευταα χρνια εφαρμζει το σστημα παρδοσης ργου με το «κλειδ στο χρι». Με βση αυτ το σστημα και με την εκδλωση ενδιαφροντος απ τον πελτη οι μηχανικο της εταιρεας μας αναλαμβνουν πειτα απ ανλυση των αναγκν του ενδιαφερμενου την εξερεση κατλληλου οικοπδου, την κδοση των κατλληλων αδειν το σχεδιασμ των εγκαταστσεων και την κατασκευ τους τοιμες να λειτουργσουν απαλλσσοντας τον πελτη απ την ερεση διαφρων μηχανικν και εργολβων πετυχανοντας μεωση των καθυστερσεων, ποιτητα στην κατασκευ και εξοικονμηση χρημτων.

Η παραγωγ των μεταλλικν τμημτων των κτιρων καθοδηγεται απ εξελιγμνο σστημα λογισμικο σχεδασης και προγραμματισμο της παραγωγς, το οποο επιτρπει το σχεδιασμ και την περιγραφ του κθε δομικο στοιχεου. Με βση το λογισμικ αυτ δδεται στην παραγωγ σχδιο του κθε στοιχειο με ακρβεια χιλιοστο των διαστσεων του, των οπν του, που θα συγκολληθε , το πχος της συγκλλησης, η μεθοδολογα της συγκλλησης κλπ. Επσης, εκτς των λλων παρχονται πληροφορες για ελλτωση της «φρας» με την παροχ ακριβν οδηγιν απ ποια στοιχει της αποθκης θα κοπε το κθε στοιχεο, καθς και δυναττητα nesting, δηλαδ ερεση του απαιτομενο πλθους δοκν σε μκη εμπορου των 12 κυρως, αλλ και των 15 μτρων που πρπει να παραγγελθον.

λες αυτς οι πληροφορες παργονται αυτματα, οπτε δεν υπρχουν ελλεψεις και λθη που παρατηρονται κατ την καταμτρηση απ τον νθρωπο. Επιπλον, γνωρζοντας τα ακριβ μκη και τις ποστητες και σε συνδυασμ με τον κατλληλο προγραμματισμ παραγωγς εναι εφικτς οι γκαιρες και ακριβες παραγγελες υλικν για κθε ργο και η μεωση της αποθηκευμνης πρτης λης

Το κυριτερο λων, μως εναι τι διατηρονται αρχεα για κθε κατασκευ με τη μορφ τρισδιστατου μοντλου του κτιρου που παρχονται πληροφορες για κθε στοιχεο του κτιρου σχετικ τις διαστσεις του, τη μορφ του, της συγκλλησης του, τις οπς του, με ποια στοιχεα συνδεται, τα φορτα με τα οποα καταπονεται, οι αναμενμενες παραμορφσεις του, η συμπεριφορ του στις αλλαγς της θερμοκρασας κ.λ.π..

Απ τα παραπνω εκολα εξγεται το συμπρασμα τι κατορθνεται μα βιομηχανοποιημνη προσγγιση της μεταλλικς κατασκευς με συνεπαγμενο φελος τσο στην ταχτητα σο και στο κστος και την ποιτητα της κατασκευς η οποα ανρχεται σε πολ υψηλ εππεδα

Επσης το τεχνικ γραφεο της εταιρεας μας διαθτει εξειδικευμνο λογισμικ για το υπολογισμ και τον σχεδιασμ κτιρων απ λεπττοιχες στραντζαριστς διατομς ο οποος εναι ο ιδανικς τρπος κατασκευς μονροφων μεταλλικν κτιρων με ιδιατερα χαμηλ κστος κατλληλος για μικρ κτρια πως πρατρια καυσμων προσδδοντας στην κατασκευ ελαφρτητα,υψηλ αισθητικ και τυποποηση, εν λγω της μορφς του φροντα οργανισμο του δνει ιδανικς επιφνειες για επενδσεις ψεων με etalbond υαλοπετσματα κ.λ.π. μεινοντας αισθητ το κστος της υπβασης.

Κατ τη διρκεια της κατασκευς του κθε ργου παρακολουθεται καθημεριν απ μηχανικ του ομλου η πορεα του με βση τον χρονικ προγραμματισμ που χει γνει και συμφωνηθε με τον πελτη πριν την ναρξ του, και γνονται οι απαρατητες αναπροσαρμογς και ανακατανομς των πρων σε περπτωση που παρατηρονται καθυστερσεις. Επσης ελγχεται καθημεριν και η ποιτητα των διενεργομενων εργασιν και κατασκευν εν γνεται και παρδοση μαζ με εξουσιοδοτημνο αντιπρσωπο μηχανικ της εργοδτριας εταιρεα των επιμρους τμημτων ομδας εργασιν απ τα οποα αποτελεται κθε ργο.

Επσης υπρχει η δυναττητα χρησιμοποησης εξωτερικο φορα ελγχου και παρακολοθησης του ργου πειτα απ επιθυμα της εργοδτριας εταιρεας.

Σημαντικ εμπειρα πνω στην κατασκευ και ανακανιση πρατηρων υγρν καυσμων αποκτσαμε απ την ανληψη και εκτλεση του πενταετος προγρμματος Νας Εταιρικς Εικνας που ανλαβε η εταιρεα μας στη Β. Ελλδα για την Ε.Κ.Ο. Ε.Λ.Δ.Α. ΑΒΕΕ και η ανληψη του ργου Brand Remediation για την Shell / Coral ΑΕ.

Ο μιλος μας με δεδομνη την επιθυμα και επιδωξη των ιδιοκτητν της για συνεχ ανπτυξη και εξλιξη, επενδει συνεχς τσο στις υποδομς της και στον μηχανολογικ εξοπλισμ σο και στα τομα που την συναπαρτζουν επιδικοντας να εναι πρωτοπρα στον τομα της επιδεικνοντας δυναμικ ανλογη με αυτν του κλδο στον οποο δραστηριοποιεται.